Carnestoltes 2018

Dijous, 1 de febrer de 2018

Diumenge, 11 de febrer 2018

5 de la tarda, Inscripcions concurs de disfresses al Teatre

¼ de 6, inici de la Rua amb el grup CREMALLERA. Sortida del teatre i cercavila pels carrers del poble fins a tornar al local del teatre.

6 de la tarda, al Teatre, animació infantil amb el grup CREMALLERA i lliurament de premis de les comparses i disfresses.

A l’acabar xocolatada per a tothom

Bases del Concurs de Disfresses

 • Les comparses i el concurs de disfresses es duran a terme en el transcurs de la tarda del dia 11 de febrer de 2018.
 • Podran participar en el concurs totes aquelles persones que duguin una disfressa i que s'hagin inscrit prèviament. La inscripció es tancarà abans de començar la desfilada.
 • Els concursants menors de 10 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta, el nom i I'adreça de la qual haurà de figurar a la butlleta d'inscripció.
 • A efectes de concurs, es valorarà I'elaboració i originalitat de la disfressa, el maquillatge o complements que I'acompanyin i la caracterització gestual que dugui a terme la persona disfressada.
 • A efectes de categoria d'atorgament de premis, es considerarà disfressa individual la que no estigui vinculada temàticament amb cap altra de la que formi un grup.
 • A efectes de categoria d'atorgament de premis, es considerarà grup el conjunt de 4 o més persones disfressades que comparteixin una temàtica comuna evident.
 • La inscripció començarà un quart d’hora abans de la rua al local del teatre, moment en el qual es lliurarà un número a tots i cadascun deis participants que hauran de col·locar en un lIoc visible de la disfressa, indistintament de si participa a títol individual o grup.
 • El jurat estarà format per tots els membres integrants de la comissió de festes presents a la decisió. El jurat estarà facultat per decidir en aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases i la seva decisió serà inapel·lable. Els membres del jurat no aniran identificats.
 • El veredicte del jurat es farà públic al Teatre en l’acte que començarà a les sis de la tarda. 
 • Les imatges que enregistri l'organització durant el transcurs de la desfilada i del concurs podran ser publicades per l'Ajuntament de Carme per a elaborar material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi.
 • La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.
 • è Es donaran 3 premis a:
  • Millor disfressa individual infantil, (fins a 13 anys)
  • Millor disfressa individual adult (a partir de 14)
  • Millor comparsa disfressada (conjunta, de totes les edats)
Darrera actualització: 8.02.2018 | 09:09