Aprovació de les bases que regiran la convocatòria per poder seleccionar personal en pràctiques

Dilluns, 6 de novembre de 2017 a les 00:00

Per Decret d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2017 s’aproven les bases i la respectiva convocatòria per poder seleccionar personal en pràctiques vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per un període de sis mesos a jornada completa, de l’Ajuntament de Carme, per concurs de mèrits de personal laboral temporal. Degut a raons d’urgència acreditades degudament en el expedient s’aplicarà al procediment la tramitació d’urgència d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques

Darrera actualització: 11.12.2017 | 11:20