Posts Tagged ‘via pública’

Nova dotació de contenidors soterrats a Carme

Des de l’Ajuntament de Carme es vetlla per mantenir endreçades les zones de recollida de brossa i dins d’aquest objectiu, una de les mesures és la incorporació de dotacions de contenidors soterrats per mantenir les zones de recollida en bon estat. Si bé el novembre de l’any 2009 se soterraren dos contenidors per a la [...]

L’Ajuntament de Carme fa un recorregut comentat de les darreres inversions FEOSL

En la darrera convocatòria del FEOSL, l’Ajuntament de Carme optà per fer petites i nombroses accions que milloressin l’accessibilitat, la seguretat viària i l’entorn urbà en el poble, com ara rampes a l’entrada d’edificis públics, voreres amb depressió, enllumenar zones fosques o posar baranes on hi havia perill de caiguda. Totes les obres han estat [...]

APROVATS ELS PROJECTES PEL NOU PLA ESTATAL D’INVERSIÓ 2010

El Ple municipal del passat 15 de gener, va aprovar, per majoria absoluta, les memòries valorades que es presentaran a Madrid per inversions locals 2010. Carme, al ser un municipi menor de 2000 habitants, invertirà en obres de seguretat viària, d’accessibilitat i de millora d’espais urbans. L’import total de les obres demanades és de 87.026 [...]

Finalitzades les obres del Rec i les escales del Carrer Sant Magí, a Carme

Fa poques setmanes que han finalitzat les obres de millora del Rec Xic de Carme i les escales del Carrer Sant Magí, tots dos situats a la vora del carrer Progrés, de pavimentació recent. Amb les presents obres del Rec s’ha iniciat un projecte ambiciós de recuperació del rec de Carme i la seva adequació [...]