Posts Tagged ‘opinio’

TRES TIPUS DE PARES EN EL FUTBOL

Publicat en el diari Regio 7  per DANI FERNANDEZ Els pares son una part fonamental del procés de formació dels joves jugadors, tan per les coses bones com per les dolentes. Hi trobem tres grups diferenciats. El pare Passota-no li agrada el futbol-deixa el nen al club, que veu com una guarderia, no s´hi involucra, [...]