Posts Tagged ‘aigua’

Posada en marxa de la depuradora de Carme

El passat divendres 30 d’abril el Sr. Francesc Baltasar, Conseller de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb l’alcalde de Carme, premeren el dispositiu de posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Carme.   Aquesta instal·lació, així com els col·lectors en alta, es va començar el desembre de l’any 2006.  Disposa d’un sistema optimitzar [...]

Acaben les obres de condicionament i millora del dipòsit d’abastament d’aigua potable de Carme.

 Recentment han finalitzat les obres de millora del dipòsit que abasteix d’aigua potable el poble de Carme. Aquestes obres han consistit en la neteja de l’entorn immediat, la col·locació d’una tanca perimetral metàl·lica de 2 m d’alçada, el reforç del sostre del dipòsit amb mallasso i 5 cm de formigó, el sanejament de les sales [...]