ORGANS DE GOVERN

Ajuntament de Carme

 

ORGANS DE GOVERN:

Regidors i regidora que integren la Corporació:

 

JORDI SELLARÈS POCH, ERC

ILDEFONSA TARRIDA SARDÀ, ERC

JOSEP MARIA POCH I SABATÉ, ERC

GRACI RODRÍGUEZ SONET, ERC

JOAN VENTURA ARESTÉ, ERC

JOAN HERNAN I LLORENS, CiU

LLUÍS ESTEVE ARGELICH, CiU

    

RESPONSABILITATS

JORDI SELLARÈS I POCH:

Alcaldia, Interior, Governació i Festes.

 

ILDEFONSA TARRIDA SARDÀ:

Urbanisme, Personal, Gestió administrativa, Protocol i Comunicació.

 

JOSEP MARIA POCH I SABATÉ:

Promoció econòmica (Indústria, comerç i turisme) i Hisenda.

 

GRACI RODRÍGUEZ SONET:

Esports,Via pública i Coordinació de serveis.

 

JOAN VENTURA ARESTÉ:

Medi Natural, Serveis Socials i Infància.

 

JOAN HERNAN LLORENS:

Educació i Sanitat i Salut Pública i Festes.

 

LLUÍS ESTEVE ARGELICH:

Medi Ambient i Joventut.