Bases reguladores per a la provisió d’un/a administratiu/iva…

Bases reguladores per a la provisió d’un/a administratiu/iva dins del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018

Es fan públiques la convocatòria i les bases del procediment selectiu per nomenar a una persona per als Plans d’ocupació 201 8, dins el programa complementari de foment de l’ocupació local 2017 -2018, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016 -2019” de la Diputació de Barcelona, mitjançant sistema de concurs, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 089/2017, de data 20 de desembre de 2017

Consulteu-ne l’anunci publicat als diaris oficials aquí

Comments are closed.