Archive for novembre, 2016

AJUNTAMENT DE CARME

ANUNCI NOTIFICACIÓ DATA I HORA PER AIXECAMENT D’ACTA PRÈVIA A L’OCUPACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

AJUNTAMENT DE CARME

ANUNCI RESULTATS FINALS PROCÉS SELECCIÓ DE PERSONAL EN PRÀCTIQUES VINCULAT AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

AJUNTAMENT DE CARME

ANUNCI APROVACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL EN PRÀCTIQUES VINCULAT AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA